Velkommen til prestestudentkonferanse

Velkommen til prestestudentkonferanse

Kalt til å være ett

Hva slags enhet er det vi skal søke? Hva betyr det at vi skal være ett? I en tid der kirkelandskapet er i endring, kan det virke utfordrende for en teologistudent og kommende prest å skulle finne sin plass. Dette ønsker NestenPresten å sette et fokus på i år. For i én kirke, så finnes det mange medlemmer, og vi trenger mange forskjellige typer prester for å kunne være en levende verdensvid kirke også i fremtiden. Arbeidet for enheten, for den fred som binder oss sammen, er nemlig noe vi er kalt til. Som enkeltmennesker, som medmennesker, som kristne, og som mulig kommende prester.

Paulus sier det så enkelt i Ef 4: "Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: én kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt." Hvordan kan vi sammen skape enhet i uenighet, der debatter og kommentarfelt overfylles av det som påstås å være kirkesplittende? Hvordan kan vi fremme enhet i den verdensvide kirke, gjennom internasjonalt samarbeid, og gjennom nye landsmenn som kommer til oss i vår kirke?

Er det rom for enhet på tvers av kirkesamfunn? Hvordan omtaler vi hverandre på tross av ulik konfesjonelle tilhørigheter? Er det i det hele tatt vits i å drive med økumenisk samarbeid, eller er vi for forskjellige? Kan vi finne enhet med mennesker som har ulike nådegaver, styrker og svakheter? Mennesker med ulike funksjonsnivå, med ulike kjønn. Mennesker som befinner seg ulike steder i livet, og som bærer med seg forskjellige erfaringer fra levde liv. Som kommende prester skal vi kunne stå i alt dette, og samtidig peke på Han som er grunnvollen i det vi skal forkynne. Derfor tror vi i NestenPresten at årets tema, ”Kalt til å være ett”, vil være både viktig, inspirerende, utfordrende og spennende å dykke ned i sammen med bidragsyterne og deltakerne på årets konferanse. Vi er alle studenter med ulikt preg, og vi er alle kalt til å jobbe i én verdensvid kirke hvor vi må jobbe sammen for enhet.

Bidragsytere

Bidragsytere

Biskop Stein Reinertsen

Stein Reinertsen har vært biskop i Agder og Telemark bispedømme siden januar 2013. Før den tid har han vært ett år i Forsvaret som prest i Garden og i 7 år arbeidet i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag som landssekretær, forlagssjef og studentprest. Den lengste perioden hans som prest var å arbeide i 16 år som kapellan og sogneprest i Farsund. I løpet av disse årene arbeidet han mye med flyktninger, og var også de siste årene ansatt i en deltidsstilling som sykehusprest. Han rakk å være prost i Mandal i ca ett år før han begynte som biskop. Stein Reinertsen skal snakke om enhet og nye landsmenn.

Leni Mæland

Leni Mæland arbeider for tiden som Studentprest i Stavanger. Hun har tidligere jobbet ti år som sykehusprest ved Stavanger Universitetssjukehus, med pastoralklinisk utdannelse (PKU) både fra Norge og USA. I tillegg har hun vært studentprest i Bergen. Leni har skrevet masteroppgave om bønn i Klinisk Sjelesorg. Leni Mæland skal snakke om pastoral identitet, og hvordan vi kan ta vare på oss selv som prester.

Harald Hegstad

Harald Hegstad har undervist teologistudenter i snart 30 år, de siste årene i som professor i systematisk teologi ved MF. Han er engasjert i ulike verv i Den norske kirke, for tiden er han nestleder i Kirkerådet og i Oslo bispedømmeråd. Harald har også publisert en rekke skrifter om folkekirken. Harald Hegstad skal snakke om enhet i kirken, og luthersk kallsforståelse.

Petter Dille

Petter Dille er kapellan i Skårer menighet i Lørenskog. Han gikk avsluttende praktikum på MF våren 2016 etter sju år på MF og Union Theological Seminary i New York. Han har siden våren 2016 vært aktiv i sosiale medier blant annet med sin egen Youtube-kanal, petterdille. Han har også siden sommeren 2015 vært aktiv i bevegelsen Refugees Welcome hvor han har jobbet med sosiale medier. Petter Dille skal snakke om å være prest på sosiale medier.

Vi jobber med å legge inn informasjon.
Bilder og info om alle bidragsytere vil komme om kort tid.

-->

Hermon

Hermon Høyfjellsenter

Konferansen finner sted på Hermon Høyfjellssenter ved Hovet i Hallingdal. Det er tradisjonen tro at Rut og Arne Håtveit er vårt vertskap, og vi kan love gode turmuligheter, badeland, utsøkt mat og gode senger.

Av måltider serveres frokost og middag, så vi smører egen niste til lunsj. Samtidig blir det rikelig tilgang på kaffe og frukt utover dagene. Om man ønsker enkeltrom under oppholdet så koster dette et tillegg på kr. 150 i døgnet.

Kart til Hermon Høyfjellssenter
Program

Program

 • Registrering

 • Middag

 • Kveldsmøte

 • Kaffe m.m. og sosialt samvær

 • Kveldsbønn

Informasjon

Informasjon

Hva er NestenPresten?

NestenPresten arrangeres på tvers av teologiske fakulteter og studiesemester, ikke i opposisjon til dagens akademiske utdanning, men som en vitamininnsprøytning for teologistudenter som ønsker eller vurderer en prestejobb i Dnk. Det vil bli et tydelig fokus på prestestudiet og presteyrket, med rom for tilbedelse, tidebønn og samtaler.

Aktiviteter

Du bestemmer selv hva du vil fylle fritiden med. Her kan du gå lange fotturer på grusveier eller oppmerkede stier. Du kan boltre deg i Hermons eget badeland, med badstue og dampbad. Er det snø kan du ta med ski og gå milevis i ferdigpreparerte løyper, og er du tynget med pensum kan du sette deg for deg selv i dyp konsentrasjon.

Hvem kan være med?

Alle som studerer teologi eller kristendom på et teologisk fakultet eller høgskole som tilbyr kristendomsundervisning i bachelor- og/eller mastergrad kan delta på konferansen.

Man behøver ikke å ha landet på om man skal bli prest eller ikke, og NestenPresten kan være en fin anledning til å finne mer ut av om det er prest man vil bli. Hvert år har vi også deltagere som vurderer pastoral tjeneste i andre trossamfunn.

Hva skal jeg pakke?

 • Sengetøy (kan leies for kr. 100) eller sovepose
 • Badetøy og håndklær
 • Uteklær (for turgåere)
 • Skrivesaker
 • Skift og toalettsaker
 • Tøfler / ullsokker

Støtte fra fakulteter

 • Informasjon om dette kommer!

Fellesreise fra Oslo


Det vil bli arrangert en fellesreise fra Oslo. Studenter fra MHS, Ansgar og KUN anbefales å dra til Oslo og bli med på denne fellesreisen for å få en grei reisevei. Fellesreisen vil koste 200kr tur/retur. Informasjon om tid og sted for avreise kommer!

Påmelding

Påmeldingsfunksjonen er nede pga. tekniske problemer

Meld deg på ved å sende en mail til Nestenpresten@live.no. Deretter:

1.

Betal avgiften til konto 6039.06.80166 merket med fullt navn.

Du kan også betale på Vipps til 93038926 merket med: NestenPresten + navn + studiested

2.

Motta en bekreftelse via e-post på at avgiften er betalt.

3.

Kom på NestenPresten 27.-30. oktober!

Spørsmål?

Kontakt oss på nestenpresten@live.no